Competitie informatieAlgemene informatie

Als lid van HTC kun je deelnemen aan de KNLTB voorjaars districtscompetitie, zomeravond competitie en najaarscompetitie. Dit zijn competities tussen ploegen (van een bepaald niveau) uit hetzelfde district.
Om mee te doen aan de competitie kun je je opgeven in het najaar bij de VCL van de vereniging. Alle leden ontvangen hiervoor een uitnodiging. Wil je vaker dan één keer per week competitie spelen of voor twee verschillende verenigingen uitkomen, vraag dan dispensatie aan. Dat kan via de VCL van de vereniging. Er zijn echter wel voorwaarden aan verbonden.
 
Op de site van de KNLTB is meer informatie te vinden over de competitie.


Competitie Protocol

Inschrijving:
Iedereen die competitie wil spelen meldt zichzelf persoonlijk aan. Dit kan op twee manieren:

a. Met een team: je meldt je persoonlijk aan, waarbij je aangeeft met welk team je hebt afgesproken om aan de competitie deel te nemen. Een team schrijft zich in met minimaal 4 personen, dit kan door de VCL worden aangevuld tot maximaal 6 personen. Is het team het er onderling over eens dan mogen dit nog meer personen zijn.
b. Individueel: de VCL kijkt dan of de mogelijkheid bestaat om een nieuw team te vormen, of iemand kan worden geplaatst bij een bestaand team.

Inschrijving in eerste instantie voor 1 competitie. Als er ruimte over is kun je deelnemen aan een 2e competitie. Voorkeur graag aangeven op het inschrijfformulier. Als je aan meerdere competities deelneemt moet er dispensatie worden aangevraagd bij de KNLTB. Dit geldt niet voor de zomeravondcompetitie op woensdag.
 

Doelstelling:
Zoveel mogelijk mensen competitie laten spelen in gelijkwaardige teams.
 

Wijze van handelen bij inschrijven van meer teams op een dag dan welke geplaatst kunnen worden:
Bemiddeling door VCL. Deze gaat overleggen met betreffende teams of een van de teams naar een andere dag verplaatst kan worden.
Bemiddeling door VCL. Deze overlegt met spelers of spelers van team kunnen wisselen, teneinde zoveel mogelijk spelers op hun voorkeursdag te laten spelen.
Loting. Komt het ondanks de bemiddeling van de VCL niet tot een oplossing, dan zal er geloot worden welke teams er op de betreffende dag mogen spelen. Het team dat uitgeloot wordt of bereid is geweest op een andere dag te gaan spelen, mag het daaropvolgende jaar zeker op zijn voorkeursdag spelen. In dit team moeten minimaal 4 dezelfde spelers zitten als in het jaar dat het uitgeloot werd.

Blijven dezelfde teams hun voorkeur uitspreken voor dezelfde dag in opeenvolgende jaren, dan zullen de teams om beurten niet kunnen spelen als bemiddeling geen resultaat oplevert.