Beschikbaarheid banen


Gebruik van de banen bij vorst of sneeuw.

Bij vorst en sneeuw gaat het er in eerste instantie om of het veld niet te glad en gevaarlijk is om op te spelen.

In tweede instantie is er een beoordeling nodig om te bepalen of er mogelijk schade aan het veld kan ontstaan. Goed- of afkeuren voor het bespelen van de velden gebeurt door het bestuur. Een klein beetje rijp of lichte sneeuw hoeft het spelen niet te beletten, maar kán toch heel slecht zijn voor de mat. Dit geldt eveneens voor het ruimen van sneeuw van de mat.

Ook als de ondergrond niet geheel ontdooid is kan er nog niet gespeeld worden op de banen. De toplaag en een gedeelte van de lava fundering worden tijdens het dooiproces instabiel waardoor de lavakorrel gemakkelijk in beweging komt, hierdoor worden bij betreding kleine deukjes in de fundering getrapt.

Indien naar beoordeling van het bestuur de velden niet bespeeld kunnen worden, zal de sleutel van het clubhuis uit het kluisje gehaald worden. Ook zal op deze website worden vermeld dat de velden niet bespeelbaar zijn, dus raadpleeg de site regelmatig.