Sponsors


De financiële bijdragen van onze sponsors zijn voor onze vereniging erg belangrijk. Het bestuur is alle bedrijven die HTC ondersteunen zeer dankbaar. Het werven van sponsors en het onderhouden van contacten hiermee, wordt gedaan door de sponsorcommissie: sponsorcommissie@heumensetennisclub.nl